Uitbesteding bij Stater

De kredietverlening met al zijn specificiteiten en de hierop van toepassing zijnde wet- en regelgevingen, maakt dat dit een gespecialiseerde business is. Het kan voor u als kredietverstrekker rendabel zijn om uw kredietprocessen geheel of gedeeltelijk te gaan uitbesteden zodat u zich kunt richten op uw commerciële kerntaken. De door Stater aangeboden dienstverlening (Front-, Mid- en Back-office) kan onder uw naam gebeuren zodat onduidelijkheid bij de consument wordt voorkomen.

Stater werkt samen met banken, verzekeringsmaatschappijen en kredietinstellingen.