Aanvullende dienstverlening

Back-up servicing
Stater beschikt over alle vereiste competenties om als onafhankelijke back-up serviceprovider de continuïteit van uw portefeuille hypothecaire kredieten en/of consumentenkredieten te waarborgen.

Effectisering
Stater Belgium heeft ruime ervaring in de ondersteuning bij effectiseringsoperaties van hypotheekportefeuilles.